Grafoložka Šárka Lukešová

pro jednotlivce

K zpracování rozboru potřebuji vždy souhlas pisatele.
Zaručuji naprostou diskrétnost a ochranu Vašich osobních údajů. 

1. OSOBNOSTNÍ ROZBOR PÍSMA 

Vám pomůže při:

 • důkladném poznání sebe sama
 • nalezení vlastního skrytého potenciálu
 • posouzení osobnostních předpokladů a vloh pro konkrétní směr a typ vzdělávání nebo zaměstnání
 • řešení problémů v náročných životních obdobích
 • řešení komunikačních problémů

Rozbor lze provést korespondenčně. U hloubkového rozboru doporučuji osobní konzultaci. 

Výsledky:

Výsledky v rozsahu cca 2 stran textu formátu A4 zasílám poštou nebo předám v rozmezí tří až osmi týdnů od data obdržení podkladů. Hloubkový rozbor zahrnuje i návaznost stávajících modelů chování na výchově a rodinném zázemí.Osobní setkání trvá většinou minimálně 45 minut.

Cena:

 • základní rozbor včetně doplňkových metod: 1.200,- Kč
 • hloubkový rozbor včetně osobní konzultace: 2.000 Kč

2. PARTNERSKÝ ROZBOR PÍSMA

Grafologický rozbor lze vyhotovit i Vám a další blízké osobě ( partner, příbuzný, kolega …)
V takovém případě je nutné získat i souhlas této osoby.

Pomůže Vám při:

 • Lepším poznání sebe sama i druhého
 • Pochopení vzájemného vztahu
 • Nalezení emocionálních bloků ve vzájemném vztahu 
 • Nalezení cesty k porozumění druhému
 • Zlepšení vzájemné komunikace

Výsledky: 

Výsledky budou odeslány poštou nebo předány osobně do dvou měsíců od data obdržení podkladů, rozsah je řešen individuálně. Posudek zahrnuje podrobný grafologický rozbor každého z účastníků v rozsahu cca 2 stran textu formátu A4.  Doporučuji osobní konzultaci nad oběma rukopisy. 

CENA:

grafologický rozbor obou rukopisů včetně doplňkových analýz a osobní konzultace: 4.000,- Kč


3. DOPLŇKOVÉ ANALÝZY 

Baumtest:

Doporučuji rozbor písma s rozborem kresby stromu. Kresba stromu vypovídá o rodinného zázemí a jeho vlivu na náš současný život. 

Kresba postav:

Rozbor kresby postav vypovídá o vztahu k lidem a způsobu naší komunikace navenek.


další typy rozborů písma (doplněk k životopisu, rozbory historických dokumentů apod.) dle dohody

TOPlist